Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


22/11/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22-11-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  22/11/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,07 0,07 0,07
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,25 0,32 0,33
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,35 0,42 0,49
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,13 0,13 0,13
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,49 0,49 0,59
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,05 0,05 0,07
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,05 0,12 0,13
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,48 0,50 0,55
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,10 0,14 0,21
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,76 0,76 0,76
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β 0,22 0,22 0,22
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,44 0,45 0,46
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,06 0,06 0,06
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,35 0,39 0,46
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,54 0,64 0,71
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,13 0,23 0,26
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,27 0,31 0,47
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,70 0,82 0,91
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,35 0,41 0,45

21/11/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21-11-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  21/11/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,05 0,05 0,05
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,22 0,29 0,38
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,30 0,38 0,50
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,35 0,35 0,35
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,51 0,51 0,51
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,12 0,13 0,13
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,46 0,49 0,52
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,21 0,21 0,21
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,79 0,80 0,81
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,38 0,38 0,39
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,12 0,12 0,12
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,28 0,37 0,43
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,50 0,58 0,66
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,13 0,13 0,13
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,31 0,31 0,31
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,36 0,39 0,43
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,81 0,82 0,85
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,32 0,34 0,38

20/11/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20-11-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  20/11/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,29 0,29 0,29
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,27 0,35 0,42
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,03 0,03 0,03
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,38 0,38 0,38
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,50 0,50 0,50
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,07 0,07 0,07
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,48 0,50 0,52
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,37 0,37 0,38
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,10 0,10 0,10
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,42 0,46 0,50
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,58 0,59 0,63
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,11 0,11 0,11
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,86 0,86 0,86

19/11/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19-11-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  19/11/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,12 0,12 0,12
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,28 0,29 0,35
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,28 0,40 0,52
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,04 0,04 0,04
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,35 0,36 0,38
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,50 0,51 0,51
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,14 0,14 0,14
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,75 0,75 0,75
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,52 0,53 0,54
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,18 0,18 0,18
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,68 0,73 0,75
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,42 0,44 0,46
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,45 0,53 0,57
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,57 0,63 0,77
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,35 0,35 0,36
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,15 0,15 0,15
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,48 0,48 0,48
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,86 0,90 0,94
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,31 0,42 0,46

18/11/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18-11-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  18/11/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,11 0,11 0,11
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,15 0,27 0,28
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,13 0,26 0,48
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,04 0,04 0,04
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,72 0,72 0,72
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,50 0,55 0,55
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,06 0,06 0,06
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,05 0,08 0,12
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,51 0,62 0,69
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,25 0,27 0,28
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,80 0,84 0,84
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,36 0,41 0,46
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,45 0,50 0,51
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,68 0,70 0,72
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,39 0,40 0,42
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,13 0,15 0,15
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,90 0,92 0,94
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,42 0,43 0,46

17/11/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17-11-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  17/11/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,23 0,23 0,23
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,25 0,31 0,38
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,28 0,40 0,46
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,05 0,05 0,05
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,55 0,56 0,57
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,05 0,09 0,12
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,68 0,68 0,69
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,33 0,33 0,33
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,39 0,40 0,42
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,12 0,12 0,12
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,40 0,41 0,43
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,52 0,62 0,63
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,41 0,41 0,41
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,61 0,61 0,61
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,88 0,90 0,90
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,42 0,42 0,42

14/11/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14-11-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  14/11/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,29 0,29 0,29
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,32 0,39 0,54
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,25 0,36 0,44
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β 0,05 0,05 0,05
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,05 0,07 0,08
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,62 0,63 0,64
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,55 0,56 0,58
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,07 0,07 0,08
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,55 0,57 0,59
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,10 0,13 0,26
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,43 0,47 0,53
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,15 0,19 0,22
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,58 0,62 0,64
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,70 0,79 0,91
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,42 0,54 0,58
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,21 0,34 0,35
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,57 0,57 0,57
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,87 0,95 1,01
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,40 0,42 0,43

13/11/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 13-11-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  13/11/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,22 0,22 0,22
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,43 0,46 0,46
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,16 0,30 0,43
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,05 0,05 0,05
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,53 0,53 0,53
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,05 0,05 0,05
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,52 0,52 0,52
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,10 0,10 0,10
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,43 0,45 0,51
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,66 0,66 0,66
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,67 0,85 0,96

12/11/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12-11-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  12/11/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,21 0,21 0,21
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,30 0,44 0,60
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,25 0,30 0,52
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,45 0,47 0,48
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,05 0,06 0,08
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,54 0,56 0,59
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,10 0,11 0,12
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,86 0,86 0,86
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β 0,24 0,24 0,24
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,40 0,44 0,48
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,11 0,13 0,19
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,59 0,66 0,71
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,67 0,83 0,94
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,28 0,28 0,28
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,83 0,95 1,01
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,61 0,61 0,61