Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


29/6/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 29/06/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  29/06/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,48 0,64 0,69
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,21 0,41 0,46
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,20 0,24 0,27
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,15 0,24 0,36
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,10 0,10 0,10
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,06 0,16 0,18
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,23 0,38 0,63
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,36 0,36 0,36
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,11 0,11 0,11
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,16 0,17 0,22
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,33 0,45 0,55
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,10 0,10 0,12

28/6/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 28/6/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  28/06/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,24 0,24 0,24
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,44 0,56 0,63
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,15 0,29 0,54
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,16 0,23 0,28
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,21 0,28 0,33
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,12 0,15 0,17
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,10 0,27 0,33
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,26 0,49 0,73
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,15 0,21 0,38
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,48 0,62 0,72
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,17 0,17 0,17

27/6/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27/6/2016


εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  27/06/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,41 0,52 0,58
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,10 0,30 0,56
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,18 0,22 0,24
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,20 0,31 0,38
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,24 0,24 0,24
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,14 0,16 0,18
ΠΕΠΟΝΙΑ Α 0,60 0,60 0,60
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,30 0,30 0,32
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,53 0,57 0,60
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,51 1,51 1,51
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,20 0,21 0,28
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,46 0,55 0,66
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,12 0,13 0,14

25/6/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25/6/2016


εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  25/06/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,53 0,57 0,58
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,14 0,30 0,44
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,20 0,24 0,28
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,33 0,33 0,34
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,43 0,43 0,43
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,18 0,18 0,18
ΠΕΠΟΝΙΑ Α 0,72 0,72 0,72
ΤΟΜΑΤΑ POMODORO 0,38 0,38 0,38
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,11 0,22 0,40
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,26 0,57 0,78
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,21 0,21 0,21
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,24 0,29 0,36
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,43 0,58 0,72
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,10 0,13 0,18

24/6/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 24/06/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  24/06/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,25 0,39 0,51
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,16 0,36 0,44
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,10 0,12 0,15
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,11 0,21 0,38
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,10 0,10 0,10
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,16 0,17 0,18
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,12 0,30 0,43
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,13 0,52 0,92
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,15 0,25 0,32
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,06 0,06 0,06
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,61 0,71 0,76
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,10 0,11 0,12

22/6/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22/06/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  22/06/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,16 0,31 0,45
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,31 0,34 0,36
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,36 0,36 0,36
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,12 0,24 0,33
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,06 0,06 0,06
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,16 0,16 0,16
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,15 0,15 0,15
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,14 0,33 0,55
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,30 0,79 1,16
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,31 0,31 0,31
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,12 0,12 0,12
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,25 1,25 1,25
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,12 0,12 0,12
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,25 0,33 0,37
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,45 0,64 0,79
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,15 0,16 0,18