Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381






21/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21-10-2014



διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  21/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,55 0,56 0,56
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,26 0,29 0,31
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,91 1,00 1,07
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,30 0,49 0,56
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,68 0,68 0,68
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,10 0,10 0,10
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,56 0,56 0,56

20/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20-10-2014



διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  20/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,10 0,10 0,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,54 0,54 0,54
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,23 0,29 0,34
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,08 1,08 1,08
ΚΕΡΑΤΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 0,76 0,76 0,76
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,48 0,55 0,58
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,46 0,46 0,46
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,71 0,71 0,71
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,68 0,68 0,68
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,35 0,46 0,54
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,76 0,77 0,81
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,12 0,12 0,12
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,62 0,69 0,75

18/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18-10-2014



διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  18/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,16 0,16 0,16
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,28 0,32 0,36
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,80 0,93 1,04
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,44 0,46 0,47
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,52 0,52 0,52
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,21 0,21 0,21
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,69 0,69 0,69
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,66 0,66 0,66
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,59 0,59 0,59

17/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17-10-2014




διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  17/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,12 0,14 0,28
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,76 0,83 0,85
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,18 0,30 0,31
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,01 1,01 1,01
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,41 0,41 0,41
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,50 0,50 0,50
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,55 0,55 0,55
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,46 0,46 0,46
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,78 0,84 0,93
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,65 0,65 0,65

15/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15-10-2014



διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  15/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,10 0,11 0,13
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,81 0,81 0,81
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,24 0,25 0,26
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,65 0,67 0,70
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,29 0,29 0,29
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,50 0,50 0,50
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 1,06 1,06 1,06
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,22 0,23 0,25

14/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14-10-2014


διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  14/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,98 0,98 0,98
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,16 0,18 0,21
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,61 0,61 0,61
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,78 0,78 0,78
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,00 1,00 1,00
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,41 0,41 0,41

13/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 13-10-2014



διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  13/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,44 0,44 0,44
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,63 0,88 0,96
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,13 0,17 0,24
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,09 1,09 1,09
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,70 0,70 0,70
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,61 0,61 0,63
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,47 0,47 0,47
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,88 0,88 0,88
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,22 0,22 0,22

11/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11-10-2014



διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  11/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,35 0,35 0,35
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,78 0,90 1,01
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,19 0,23 0,32
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,24 1,24 1,24
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,77 0,77 0,77
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,47 0,47 0,47

10/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10-10-2014



διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  10/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,20 0,20 0,20
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,61 0,88 0,98
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,15 0,32 0,40
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,57 0,57 0,57
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,64 0,64 0,64
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 1,09 1,10 1,12
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,40 0,40 0,40

8/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8-10-2014



διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  8/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,21 0,21 0,21
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,52 0,57 0,61
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,28 0,33 0,39
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,38 0,38 0,38