Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


30/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30-10-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  30/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,39 0,48 0,53
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,91 0,91 0,91
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,08 0,08 0,08
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,10 0,10 0,10
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,48 0,51 0,56
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,36 0,36 0,36
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,69 0,70 0,71
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,42 0,42 0,42

29/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 29-10-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  29/10/2014


ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,08 0,08 0,08
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,54 0,58 0,64
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,37 0,46 0,56
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,06 0,06 0,07
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,71 0,71 0,71
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,95 0,97 1,04
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,08 0,15 0,18
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,54 0,56 0,61
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,24 0,24 0,24
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,51 0,54 0,56
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,41 0,44 0,46
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,62 0,69 0,76
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,18 0,18 0,18
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,65 0,65 0,65
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,65 0,65 0,65

27/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27-10-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  27/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,08 0,08 0,08
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,66 0,66 0,67
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,33 0,38 0,44
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,98 1,03 1,05
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,08 0,15 0,26
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,56 0,56 0,56
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,61 0,64 0,70
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,10 0,16 0,26
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,33 0,41 0,43
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,61 0,65 0,68
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,16 0,16 0,16
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,35 0,43 0,46
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,13 0,13 0,13
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,31 0,35 0,41
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,18 1,18 1,18

25/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25-10-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  25/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,10 0,10 0,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,41 0,51 0,67
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,33 0,40 0,43
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β 0,15 0,15 0,15
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,10 1,10 1,10
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,31 0,31 0,31
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,47 0,53 0,55
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,56 0,56 0,56
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,64 0,67 0,72
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,13 0,23 0,25
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,33 0,35 0,37
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,71 0,74 0,78
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,18 0,18 0,18
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,57 0,57 0,57
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,61 0,61 0,61

24/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 24-10-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  24/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,12 0,12 0,12
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,66 0,66 0,66
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,27 0,34 0,38
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,08 1,09 1,09
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,23 0,23 0,23
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,53 0,53 0,53
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,18 0,18 0,18
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,57 0,69 0,72
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,46 0,46 0,46
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,74 0,76 0,77
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,08 0,08 0,08
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,51 0,51 0,51
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,19 1,19 1,19
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,61 0,61 0,61

22/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22-10-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  22/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,49 0,49 0,49
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,24 0,29 0,35
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,38 0,38 0,38
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,52 0,52 0,52
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,48 0,48 0,48
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,48 0,48 0,48
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,72 0,72 0,72

21/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21-10-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  21/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,55 0,56 0,56
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,26 0,29 0,31
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,91 1,00 1,07
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,30 0,49 0,56
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,68 0,68 0,68
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,10 0,10 0,10
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,56 0,56 0,56

20/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20-10-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  20/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,10 0,10 0,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,54 0,54 0,54
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,23 0,29 0,34
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,08 1,08 1,08
ΚΕΡΑΤΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 0,76 0,76 0,76
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,48 0,55 0,58
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,46 0,46 0,46
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,71 0,71 0,71
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,68 0,68 0,68
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,35 0,46 0,54
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,76 0,77 0,81
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,12 0,12 0,12
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,62 0,69 0,75

18/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18-10-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  18/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,16 0,16 0,16
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,28 0,32 0,36
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,80 0,93 1,04
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,44 0,46 0,47
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,52 0,52 0,52
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,21 0,21 0,21
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,69 0,69 0,69
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,66 0,66 0,66
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,59 0,59 0,59

17/10/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17-10-2014
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  17/10/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,12 0,14 0,28
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,76 0,83 0,85
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,18 0,30 0,31
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,01 1,01 1,01
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,41 0,41 0,41
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,50 0,50 0,50
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,55 0,55 0,55
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,46 0,46 0,46
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,78 0,84 0,93
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,65 0,65 0,65