Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


30/3/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30-3-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  30/3/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,22 0,22 0,22
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,45 0,69 0,93
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,66 0,66 0,66
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,67 0,95 1,09
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,15 0,26 0,38
ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β 0,26 0,26 0,26
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,41 0,41 0,41
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,15 1,29 1,34
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,80 0,80 0,80
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,93 0,95 0,96
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,23 1,29 1,41
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,15 1,16 1,16
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,65 0,67 0,80
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 1,24 1,26 1,32
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,22 1,48 1,62
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,45 0,45 0,45
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,47 0,89 0,92
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 0,80 0,80 0,80
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,48 0,62 0,71
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,77 0,85 0,98
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,67 0,67 0,67
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,11 0,29 0,36
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,42 1,42 1,43
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,32 0,38 0,41
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,31 1,51 1,58
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,85 0,87 0,90

28/3/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 28-3-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  28/3/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,19 0,20 0,22
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,35 0,50 0,67
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,58 0,58 0,58
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,70 0,89 1,15
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,22 0,22 0,22
ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β 0,10 0,17 0,21
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,06 0,08 0,08
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,56 0,75 0,84
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,11 1,37 1,39
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,75 0,77 0,77
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,88 0,91 0,91
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,78 0,78 0,78
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,58 1,59 1,59
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,14 1,17 1,22
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,83 0,83 0,83
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 1,51 1,65 1,79
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,58 1,66 1,71
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1,00 1,00 1,00
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,48 0,60 0,69
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,74 0,83 0,93
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,16 0,16 0,16
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,10 0,20 0,35
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 3,40 3,40 3,40
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,33 1,44 1,65
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,58 1,69 1,76
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,85 0,96 1,03

27/3/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27-3-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  27/3/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ 0,23 0,23 0,23
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,15 0,15 0,16
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,38 0,49 0,78
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,44 0,49 0,54
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,77 1,05 1,22
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β 0,16 0,16 0,16
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,36 0,36 0,36
ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β 0,16 0,16 0,17
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,08 0,08 0,08
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,45 0,72 0,92
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,41 1,44 1,46
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,62 0,78 0,81
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,75 0,87 0,93
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,75 0,75 0,75
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,55 1,60 1,63
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,18 1,26 1,35
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,42 1,00 1,08
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 1,88 1,88 1,88
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,85 1,85 1,85
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,85 1,86 1,88
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 1,03 1,03 1,03
ΤΟΜΑΤΑ CHERRY 1,65 1,70 1,74
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,48 0,60 0,67
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,71 0,85 0,93
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,70 0,70 0,70
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,21 0,26 0,33
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 3,25 3,34 3,38
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,54 1,56 1,61
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,52 1,66 1,79
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,67 1,02 1,16

26/3/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26-3-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  26/3/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,42 0,42 0,42
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,88 1,02 1,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β 0,53 0,53 0,53
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,31 0,36 0,43
ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β 0,16 0,16 0,16
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,07 0,07 0,07
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,73 0,73 0,73
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,55 1,55 1,57
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,81 0,81 0,81
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,93 0,96 0,98
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,86 0,86 0,86
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,60 1,60 1,60
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,19 1,19 1,19
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 1,84 1,86 1,90
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,84 1,85 1,85
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,84 1,84 1,84
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,91 0,91 0,91
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,70 0,70 0,70
ΤΟΜΑΤΑ CHERRY 1,67 1,71 1,73
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,46 0,49 0,53
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,61 0,74 0,84
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,13 0,23 0,28
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,59 1,59 1,59
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,54 1,55 1,61
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,93 0,95 0,97

25/3/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25-3-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  25/3/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ 0,12 0,19 0,21
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,16 0,16 0,16
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,23 0,23 0,23
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,15 0,44 0,55
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,35 0,41 0,43
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,55 1,00 1,11
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,21 0,40 0,46
ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β 0,13 0,13 0,13
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,07 0,07 0,07
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,90 0,92 0,95
ΚΕΡΑΤΟ Α 1,51 1,56 1,59
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,83 0,85 0,88
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,87 0,96 0,99
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,86 0,87 0,88
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,68 1,68 1,68
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,16 1,18 1,25
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 1,97 1,97 1,97
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β 1,01 1,01 1,01
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 1,81 1,84 1,85
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 2,15 2,15 2,15
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,27 0,54 0,61
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,68 0,78 0,86
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,11 0,23 0,28
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 3,10 3,26 3,39
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,52 1,55 1,58
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,99 1,02 1,06
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 1,70 1,70 1,70
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,31 1,49 1,60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,91 0,96 0,96