Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


23/8/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23/08/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    23/08/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,45 0,56 0,61
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,46 0,47 0,49
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,16 0,17 0,26
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,27 0,27 0,27
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,38 0,53 0,69
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,98 0,98 0,98
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,25 0,25 0,25

22/8/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22/8/2017
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    22/08/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,06 0,06 0,06
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,41 0,46 0,55
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,28 0,28 0,28
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,15 0,15 0,15
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,21 0,21 0,21
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,58 0,58 0,58
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,12 0,12 0,12

21/8/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21/08/2017Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    21/08/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,05 0,06 0,07
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,11 0,30 0,44
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,12 0,20 0,26
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,19 0,24 0,25
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,25 0,38 0,52
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,32 1,40 1,45
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,40 0,50 0,55

19/8/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19/08/2017
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    19/08/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,35 0,41 0,43
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,37 0,38 0,39
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,18 0,18 0,18
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,26 0,27 0,32
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,25 1,25 1,25
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,10 1,10 1,10
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,35 0,35 0,35

18/8/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18/08/2017Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    18/08/2017

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,11 0,33 0,41
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,24 0,30 0,33
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,18 0,19 0,20
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,28 0,33 0,46
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,25 1,25 1,25
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,71 0,71 0,71
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,40 0,43 0,53

16/8/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 16/08/2017
Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    16/08/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,05 0,05 0,05
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,08 0,22 0,31
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,10 0,16 0,21
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,31 0,31 0,31
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,22 0,23 0,25
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,28 0,34 0,44
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,82 0,82 0,82