Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


29/8/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 29/8/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  29/08/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,23 0,36 0,37
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,34 0,52 0,65

29/7/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 29/07/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  29/07/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,21 0,42 0,51
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,28 0,40 0,48
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,53 0,53 0,53
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,36 0,37 0,39
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,57 0,57 0,57
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,38 0,38 0,38
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,44 0,44 0,44

27/7/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27/07/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  27/07/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,24 0,37 0,55
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,20 0,34 0,53
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,26 0,26 0,26
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,47 0,47 0,47
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,16 0,16 0,16

26/7/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26/07/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  26/07/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,27 0,39 0,42
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,30 0,36 0,48
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,53 0,53 0,53
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,22 0,23 0,25
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,70 0,70 0,70
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,49 2,49 2,49
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,60 0,60 0,60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,67 0,67 0,67

25/7/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25/07/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  25/07/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,39 0,46 0,53
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,24 0,42 0,47
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,46 0,46 0,46
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,90 0,90 0,90
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,42 0,44 0,50
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,27 0,27 0,27

23/7/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23/07/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  23/07/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,28 0,49 0,61
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,26 0,39 0,53
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,29 0,37 0,45
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,96 0,96 0,96
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,85 0,85 0,85
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,68 0,68 0,68

22/7/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22/07/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  22/07/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,24 0,45 0,49
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,34 0,42 0,53
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,63 0,64 0,71
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,31 0,31 0,31
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,14 0,14 0,14
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,38 0,38 0,38
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,12 0,12 0,12
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,26 0,26 0,26
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,60 0,68 0,74
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,64 0,64 0,64
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,92 1,09 1,21
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 1,12 1,12 1,12
ΦΛΑΣΚΑ Α 1,06 1,06 1,06