Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


20/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  20/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,10 0,10 0,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40 0,45 0,52
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,31 0,33 0,35
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,26 0,26 0,26
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,62 0,62 0,62
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,32 0,32 0,32

19/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  19/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,42 0,42 0,42
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,21 0,21 0,21
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,32 0,32 0,32
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,38 0,46 0,61
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,26 0,27 0,29

18/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  18/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,08 0,08 0,08
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,15 0,21 0,27
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,15 0,17 0,20
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,28 0,28 0,28
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,30 0,32 0,35
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,56 0,56 0,56
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,28 0,28 0,28

11/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  11/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,08 0,08 0,08
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,19 0,23 0,26
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,19 0,32 0,35
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,24 0,24 0,24
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,70 0,70 0,70
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,43 0,43 0,43

9/8/14
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 9/8/2014
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ
  
 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,18 0,18 0,18
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,20 0,33 0,34
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,21 0,21 0,21

29/7/14
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 29/7/2014
ΕΙΔΟΣ  ΚΑΤΩΤΕΡΗ  ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ  ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,23 0,25 0,26
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,10 0,12 0,14
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,25 0,25 0,25
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,69 0,71 0,72

26/7/14
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26/7/2014
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΡΣΗ ΤΙΜΗ  ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,08 0,08 0,08
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,21 0,25 0,33
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,14 0,14 0,14
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,22 0,22 0,22
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,37 0,37 0,37
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,15 0,15 0,15
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,33 0,33 0,33

25/7/14


                        


           
     ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25/7/2014 
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ    ΜΕΣΗ      ΤΙΜΗ              ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,07 0,07 0,07
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,17 0,28 0,30
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,10 0,12 0,17
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,17 0,17 0,17
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,34 0,34 0,34
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,51 0,51 0,51
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,17 0,23 0,32
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,64 0,65 0,66
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,22 0,27 0,28

22/7/14

 ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22/7/2014

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,05 0,05 0,05
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,51 0,51 0,51
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,10 0,13 0,15
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,55 0,55 0,55
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,25 0,25 0,25
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,26 0,26 0,26
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,16 0,27 0,31
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,25 0,51 0,56
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,36 0,45 0,51
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,56 0,56 0,56
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,17 0,17 0,17

21/7/14

                                           ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21/7/2014

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ   ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,1 0,11 0,13
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,36 0,52 0,69
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,15 0,17 0,24
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,23 0,23 0,23
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,26 0,26 0,26
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,48 0,48 0,48
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,08 0,08 0,08
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,35 0,45 0,48
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,36 0,36 0,36