Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


27/5/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27-5-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  27/5/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,09 0,15 0,15
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,33 0,36 0,43
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,15 0,16 0,16
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,01 0,01 0,01
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,15 0,28 0,33
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,20 0,20 0,20
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,29 0,33 0,35
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,06 0,06 0,06
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,36 0,36 0,36
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,22 0,26 0,36
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,08 0,09 0,11
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,05 0,12 0,21
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,14 0,26 0,44
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,06 0,07 0,08
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,23 0,27 0,31
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,99 1,10 1,16
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,27 0,35 0,40
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,21 0,25 0,33

26/5/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26-5-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  26/5/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,15 0,17 0,23
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,45 0,56 0,64
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,11 0,18 0,25
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,01 0,01 0,02
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,20 0,29 0,36
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,33 0,34 0,34
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,05 0,07 0,13
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,33 0,33 0,33
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β 0,32 0,32 0,32
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,21 0,27 0,38
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,05 0,11 0,15
ΠΕΠΟΝΙΑ Α 0,56 0,56 0,56
ΠΕΠΟΝΙΑ Β 0,12 0,12 0,12
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,10 0,19 0,29
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,15 0,32 0,44
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,05 0,21 0,22
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,24 0,26 0,30
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,12 0,12 0,12
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,12 0,12 0,12
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,00 1,07 1,15
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,26 0,36 0,45

25/5/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25-5-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  25/5/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,53 0,57 0,59
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,11 0,15 0,18
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,15 0,23 0,34
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,20 0,20 0,20
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,42 0,42 0,43
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,14 0,14 0,14
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,62 0,62 0,62
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,38 0,44 0,45
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,18 0,18 0,18
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,15 0,26 0,38
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,25 0,43 0,61
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,29 0,29 0,29
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,25 0,28 0,32
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,22 0,22 0,22
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,12 1,22 1,26
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,26 0,35 0,42

24/5/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 24-5-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  24/5/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,55 0,59 0,62
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,22 0,22 0,22
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,20 0,28 0,33
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,31 0,34 0,41
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,17 0,17 0,17
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,31 0,40 0,46
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,11 0,11 0,11
ΠΕΠΟΝΙΑ Β 0,15 0,15 0,15
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,27 0,32 0,35
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,35 0,48 0,71
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,18 0,23 0,28
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,48 0,48 0,48
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,24 0,26 0,28
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,14 0,14 0,14
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,17 1,19 1,20
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,32 0,33 0,40

23/5/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23-5-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  23/5/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,56 0,59 0,62
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,24 0,27 0,47
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,02 0,02 0,02
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,17 0,17 0,17
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,21 0,35 0,38
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,22 0,24 0,26
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,33 0,38 0,45
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,13 0,15 0,20
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,35 0,41 0,47
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,15 0,15 0,15
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,11 0,33 0,38
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,33 0,51 0,81
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,18 0,32 0,34
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,22 0,26 0,28
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,12 0,16 0,18
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,03 1,11 1,18
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,28 0,37 0,47

22/5/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22-5-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  22/5/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,15 0,15 0,15
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,32 0,49 0,53
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,33 0,33 0,33
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,16 0,31 0,42
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β 0,05 0,05 0,05
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,25 0,34 0,37
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,39 0,42 0,45
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,10 0,16 0,20
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,41 0,41 0,41
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β 0,13 0,13 0,13
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,35 0,41 0,47
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,05 0,08 0,15
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,26 0,32 0,37
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,32 0,48 0,66
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,15 0,15 0,15
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,10 0,31 0,32
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,28 0,28 0,30
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,08 0,08 0,08
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,80 0,99 1,02
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,28 0,30 0,45