Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


22/7/14

 ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22/7/2014

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,05 0,05 0,05
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,51 0,51 0,51
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,10 0,13 0,15
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,55 0,55 0,55
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,25 0,25 0,25
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,26 0,26 0,26
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,16 0,27 0,31
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,25 0,51 0,56
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,36 0,45 0,51
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,56 0,56 0,56
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,17 0,17 0,17

21/7/14

                                           ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21/7/2014

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ   ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,1 0,11 0,13
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,36 0,52 0,69
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,15 0,17 0,24
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,23 0,23 0,23
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,26 0,26 0,26
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,48 0,48 0,48
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,08 0,08 0,08
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,35 0,45 0,48
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,36 0,36 0,36

19/7/14

 
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19/7/2014 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,25 0,26 0,26
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,53 0,53 0,53
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,41 0,44 0,47
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,06 0,06 0,06
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,55 0,55 0,55

18/7/14


                                             ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18/72014

ΕΙΔΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ  ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,12 0,12 0,12
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,42 0,58 0,67
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,20 0,29 0,37
ΠΕΠΟΝΙΑ Α 0,67 0,67 0,67
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,31 0,38 0,41
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,61 0,67 0,70
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,22 0,22 0,22
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,71 0,71 0,71
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,51 0,51 0,51
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,18 0,18 0,18
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,53 0,53 0,54
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,22 0,22 0,2216/7/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 16-7-2014
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  16/7/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,16 0,16 0,16
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,53 0,58 0,59
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,16 0,20 0,36
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,32 0,54 0,68
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 1,11 1,11 1,11
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,16 0,16 0,16
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,65 0,65 0,65
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,08 0,08 0,08
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,53 0,56 0,57

15/7/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15-7-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  15/7/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,25 0,25 0,26
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,33 0,54 0,62
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,21 0,38 0,58
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,12 0,12 0,12
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,21 0,21 0,21
ΠΕΠΟΝΙΑ Α 0,66 0,66 0,66
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,47 0,47 0,47
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,66 0,66 0,66
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,51 0,61 0,67
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,12 0,12 0,12
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,56 0,61 0,66
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,31 0,31 0,31

14/7/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14-7-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  14/7/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,49 0,64 0,68
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,44 0,50 0,53
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,12 0,12 0,12
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,28 0,30 0,33
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,56 0,56 0,56
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,61 0,70 0,76
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,46 0,58 0,61
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,11 0,11 0,11
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,40 0,54 0,63
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,18 0,23 0,27

12/7/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12-7-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  12/7/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,48 0,79 0,92
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,51 0,59 0,67
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,37 0,46 0,59
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,99 0,99 0,99
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,69 0,69 0,69
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,87 0,88 0,89
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,36 0,49 0,58
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,17 0,17 0,17

11/7/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11-7-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  11/7/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,41 0,73 0,83
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,33 0,56 0,65
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,42 0,42 0,42
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,19 0,19 0,19
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,32 0,49 0,54
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,10 0,10 0,10
ΠΕΠΟΝΙΑ Α 0,46 0,46 0,46
ΠΕΠΟΝΙΑ Β 0,16 0,16 0,16
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,16 0,20 0,29
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,45 0,68 0,74
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,26 0,26 0,26
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,61 0,61 0,61
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,86 0,91 0,96
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,47 0,48 0,48

9/7/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 9-7-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  9/7/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,33 0,46 0,69
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,25 0,42 0,49
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,34 0,34 0,34
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,17 0,17 0,17
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,18 0,19 0,24
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,46 0,57 0,81
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,52 0,76 0,93
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,24 0,37 0,46