Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


20/12/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20-12-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  20/12/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,30 0,32 0,34
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40 0,46 0,57
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,63 0,64 0,66
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,48 0,55 0,81
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β 0,30 0,30 0,30
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,30 0,30 0,30
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,67 0,67 0,69
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,18 0,31 0,32
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,25 0,33 0,36
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 1,17 1,17 1,17
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,83 0,84 0,86
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,83 0,87 0,92
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,33 0,42 0,52
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,62 0,69 0,78
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,12 0,12 0,12
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,16 2,16 2,16
ΦΑΣΟΛΙΑ 1,36 1,38 1,51
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,64 0,66 0,71
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 1,01 1,01 1,01
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,73 0,76 0,88
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,34 0,41 0,43

19/12/14

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19-12-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  19/12/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,30 0,30 0,30
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 0,59 0,59 0,59
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,57 0,57 0,59
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,59 0,62 0,65
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,66 0,66 0,66
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,40 0,58 0,65
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β 0,15 0,48 0,52
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,06 0,06 0,06
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,60 0,63 0,64
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,28 0,33 0,38
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,92 0,92 0,92
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,81 0,89 0,92
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,90 0,90 0,90
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,35 0,36 0,37
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α 0,92 0,92 0,92
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,46 0,51 0,55
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,63 0,73 0,81
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,45 0,45 0,45
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,23 0,23 0,23
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,91 1,99 2,11
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,44 0,49 0,54
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,22 0,23 0,25
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,72 0,78 0,92
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,12 0,20 0,51

18/12/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18-12-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  18/12/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,27 0,27 0,27
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,58 0,58 0,58
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,54 0,54 0,54
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,50 0,53 0,56
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,42 0,48 0,51
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,05 0,05 0,05
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,57 0,58 0,59
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,17 0,17 0,17
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,28 0,28 0,29
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,81 0,82 0,83
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,40 0,40 0,40
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,91 0,91 0,91
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,87 0,90 0,93
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,88 0,88 0,88
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,40 0,43 0,47
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,46 0,50 0,51
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,58 0,65 0,72
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,45 0,45 0,45
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,11 0,12 0,14
ΦΑΣΟΛΙΑ 1,50 1,50 1,50
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,80 0,80 0,80
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,43 0,44 0,45

17/12/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17-12-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  17/12/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 0,41 0,41 0,42
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40 0,40 0,40
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,38 0,41 0,48
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,38 0,45 0,54
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,12 0,12 0,12
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,04 0,05 0,05
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,26 0,26 0,26
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,57 0,58 0,63
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,21 0,21 0,21
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,29 0,30 0,32
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,01 1,01 1,01
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,83 0,87 0,92
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,46 0,46 0,47
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,85 0,87 0,88
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,18 0,27 0,30
ΤΟΜΑΤΑ CHERRY 1,50 1,50 1,50
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,42 0,49 0,53
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,57 0,66 0,71
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,10 0,20 0,33
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,05 2,05 2,05
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,39 0,40 0,45
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,15 0,15 0,15
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,75 0,78 0,85
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,38 0,46 0,53

16/12/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 16-12-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  16/12/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,19 0,19 0,19
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,41 0,44 0,47
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,41 0,42 0,46
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,38 0,50 0,54
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α - Β 0,17 0,17 0,17
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,05 0,05 0,05
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,18 0,32 0,67
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,53 0,57 0,59
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,11 0,13 0,17
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,26 0,27 0,28
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,77 0,79 0,83
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,45 0,45 0,45
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 1,06 1,06 1,07
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,76 0,81 0,83
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,23 0,34 0,40
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,38 0,47 0,53
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,62 0,66 0,69
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,12 0,13 0,15
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,73 0,73 0,73
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,26 0,29 0,36
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,75 0,81 0,89
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,45 0,46 0,48

15/12/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15-12-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  15/12/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,17 0,17 0,17
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,27 0,40 0,47
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,38 0,44 0,52
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,10 0,10 0,10
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,03 0,03 0,03
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,19 0,19 0,19
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,54 0,54 0,56
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,12 0,12 0,12
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,23 0,23 0,23
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,93 0,93 0,93
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,78 0,84 0,84
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,45 0,45 0,45
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,66 0,66 0,66
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,61 0,65 0,66
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,18 0,24 0,26
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΥΠΑΤΟΣ Α 0,66 0,66 0,66
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,43 0,46 0,48
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,65 0,70 0,74
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,16 0,16 0,16
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,19 0,19 0,19
ΦΑΣΟΛΙΑ 1,71 1,71 1,71
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,28 0,30 0,35
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,10 0,12 0,14
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,80 0,86 0,86
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,38 0,41 0,42

12/12/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12-12-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  12/12/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,05 0,05 0,08
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,12 0,16 0,26
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,13 0,23 0,39
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,23 0,23 0,23
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,45 0,45 0,47
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,11 0,11 0,11
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,15 0,15 0,15
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 1,02 1,02 1,02
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,65 0,69 0,72
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,22 0,33 0,36
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,48 0,48 0,49
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,18 0,20 0,21
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,38 0,40 0,41
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,56 0,63 0,71
ΤΟΜΑΤΑ Β 0,06 0,06 0,06
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,25 0,25 0,25
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,10 0,10 0,10
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,65 0,66 0,69
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,27 0,33 0,36