Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


17/10/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/10/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    17/10/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,69 0,82 0,85
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,32 0,55 0,76
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,71 0,71 0,73
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,29 0,29 0,31
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,45 0,45 0,45
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,69 0,69 0,69
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 1,18 1,18 1,18
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,85 2,87 2,89
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,52 0,52 0,52

16/10/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 16/10/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    16/10/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,66 0,76 0,77
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,77 0,77 0,77
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,56 0,62 0,67
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,22 0,23 0,24
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,68 0,68 0,68
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 1,04 1,04 1,04
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,71 2,71 2,71
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,89 0,89 0,89
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,51 1,51 1,51
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,81 0,81 0,81

14/10/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14/10/2017
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    14/10/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,41 0,69 0,85
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,37 0,63 0,85
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,10 0,10 0,10
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 1,12 1,12 1,12
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,48 0,48 0,48
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,86 0,86 0,87
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,44 2,44 2,44
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,80 0,81 0,84

13/10/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 13/10/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    13/10/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,62 0,75 0,82
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,75 0,75 0,75
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,61 0,73 0,82
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,77 0,77 0,77
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,15 0,15 0,15
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,25 0,25 0,25
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,67 0,67 0,67
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,42 0,42 0,42
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 1,01 1,01 1,01
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,31 2,31 2,31
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,51 0,51 0,51

11/10/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11/10/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    11/10/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,66 0,75 0,83
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,68 0,70 0,71
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,62 0,76 0,83
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,75 0,75 0,77
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,36 0,36 0,36
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 1,31 1,31 1,31
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,16 0,16 0,16
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,71 0,71 0,71
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,29 2,29 2,29
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,21 0,21 0,21
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,16 0,21 0,32

10/10/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10/10/2017Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    10/10/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,69 0,80 0,82
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,63 0,88 0,94
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,75 0,75 0,75
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,33 0,34 0,36
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,81 0,81 0,81
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,27 0,27 0,27
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 1,58 1,58 1,58