Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


30/5/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30/05/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  30/05/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,05 0,05 0,06
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,13 0,18 0,23
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,15 0,30 0,36
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,43 0,43 0,43
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,36 0,46 0,50
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,11 0,11 0,11
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β 0,13 0,15 0,17
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,22 0,23 0,23
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,05 0,12 0,12
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,16 0,19 0,28
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,20 0,20 0,20
ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,16 0,16 0,16
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,90 0,92 1,06
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,14 0,14 0,14
ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ 0,32 0,32 0,32
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,44 0,49 0,56
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,16 0,16 0,16
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,13 0,13 0,13
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,60 0,60 0,60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,57 0,60 0,61
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,10 0,12 0,14

28/5/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 28/5/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  28/05/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,18 0,24 0,33
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,20 0,36 0,48
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,02 0,02 0,02
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,36 0,37 0,48
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,35 0,42 0,43
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,54 0,54 0,54
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,22 0,22 0,22
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,18 0,19 0,19
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,07 0,09 0,11
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,13 0,21 0,35
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,13 0,13 0,13
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,95 0,96 0,96
ΦΑΣΟΛΙΑ 0,50 0,50 0,50
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,42 0,48 0,55
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,12 0,12 0,12
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,12 0,13 0,15
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,54 0,54 0,54
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,25 0,50 0,58
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,18 0,18 0,18
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,10 0,12 0,13

27/5/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27/05/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  27/05/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,26 0,26 0,28
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,40 0,50 0,62
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,10 0,10 0,10
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,20 0,38 0,43
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,24 0,34 0,37
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,57 0,57 0,57
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,18 0,18 0,18
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,18 0,18 0,19
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,06 0,07 0,11
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,07 0,07 0,07
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,12 0,20 0,38
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,72 0,72 0,72
ΤΟΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ 0,08 0,08 0,08
ΦΑΣΟΛΙΑ 0,85 0,85 0,85
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,41 0,45 0,48
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,06 0,06 0,06
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,12 0,12 0,12
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,45 0,50 0,54
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,22 0,22 0,22
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,10 0,12 0,15

26/5/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26/05/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  26/05/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ  ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,06 0,06 0,06
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,13 0,26 0,31
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,55 0,60 0,63
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,14 0,14 0,14
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,46 0,46 0,46
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,10 0,10 0,10
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,10 0,10 0,10
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,40 0,40 0,40
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,38 0,45 0,49
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,16 0,19 0,26
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,05 0,07 0,08
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,05 0,05 0,05
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,12 0,14 0,17
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,90 0,90 1,02
ΦΑΣΟΛΙΑ 0,55 0,77 0,96
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,41 0,49 0,52
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,06 0,06 0,06
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,41 0,44 0,46

25/5/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25/05/2016εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  25/05/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,06 0,06 0,06
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,15 0,24 0,34
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,35 0,62 0,68
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,02 0,02 0,02
ΚΑΥΤΕΡΟ Β 0,15 0,17 0,18
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,25 0,40 0,49
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,12 0,12 0,12
ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,08 0,09 0,11
ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,05 0,08 0,12
ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α 0,37 0,37 0,37
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,25 0,31 0,36
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,13 0,14 0,15
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,49 0,49 0,49
ΝΤΟΛΜΑΣ Α 0,16 0,17 0,17
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,17 0,23 0,31
ΝΤΟΛΜΑΣ Β 0,12 0,12 0,12
ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,13 0,13 0,13
ΝΤΟΛΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 0,11 0,11 0,11
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,05 0,06 0,06
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,10 0,16 0,25
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 1,10 1,11 1,12
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,39 0,42 0,46
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,14 0,15 0,16
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,16 0,16 0,16
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,31 0,43 0,61
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,08 0,10 0,17