Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


2/9/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2-9-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  2/9/2014
ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,59 0,70 0,73
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,39 0,39 0,39

1/9/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1-9-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  1/9/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,43 0,44 0,44
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,52 0,71 0,76

30/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  30/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,15 0,19 0,20
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,45 0,46 0,47
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,76 0,78 0,79

29/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 29-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  29/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,17 0,17 0,17
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,47 0,57 0,61
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,67 0,67 0,67

27/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  27/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,12 0,12 0,12
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,44 0,54 0,60
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,41 0,58 0,63
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,44 0,44 0,44
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,51 0,51 0,51

26/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  26/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,57 0,57 0,57
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,50 0,59 0,60
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,31 0,31 0,31

25/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  25/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,12 0,12 0,12
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,30 0,46 0,51
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,42 0,47 0,50

23/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23-8-2014
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  23/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,09 0,11 0,12
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,37 0,43 0,45
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,35 0,58 0,60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,41 0,41 0,41
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,17 0,17 0,17

22/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  22/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,31 0,38 0,41
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,41 0,42 0,45
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,26 0,26 0,26
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,54 0,54 0,54
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,35 0,35 0,35

20/8/14

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20-8-2014διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
fax: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  20/8/2014

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,10 0,10 0,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40 0,45 0,52
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,31 0,33 0,35
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,26 0,26 0,26
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,62 0,62 0,62
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,32 0,32 0,32