Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381






21/9/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21/09/2016



εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  21/09/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,13 0,16 0,26
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,33 0,39 0,45
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,05 0,05 0,05

20/9/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20/09/2016



εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  20/09/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,17 0,23 0,25
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,16 0,36 0,43
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,61 0,61 0,61
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,27 0,27 0,27

19/9/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19/9/2016




εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  19/09/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,12 0,22 0,32
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,17 0,34 0,41
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,05 0,05 0,05

17/9/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 17/9/2016



εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  17/09/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,15 0,20 0,32
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,14 0,30 0,36

16/9/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 16/9/2016



εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  16/09/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,17 0,25 0,26
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,15 0,27 0,34
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 2,11 2,11 2,11

14/9/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14/09/2016



εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  14/09/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,14 0,20 0,26
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,16 0,27 0,31

13/9/16

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 13/9/2016



εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  13/09/2016

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,21 0,27 0,32
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,11 0,24 0,37
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,05 0,05 0,05
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,47 0,47 0,47
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,17 0,17 0,17