Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


31/8/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 31-8-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  31/8/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,74 1,10 1,21
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,55 0,55 0,55
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,63 0,83 1,04
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,16 0,16 0,16
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,13 0,13 0,13
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,53 0,53 0,53

29/8/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 29-8-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  29/8/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,68 1,68 1,68
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,70 0,95 1,11
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,21 0,21 0,21

28/8/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 28-8-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  28/8/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,60 0,60 0,60
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,00 1,47 1,68
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,90 0,90 0,90
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,91 1,13 1,21
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,20 0,20 0,20
ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β 0,60 0,60 0,60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,69 0,69 0,69

26/8/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26-8-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  26/8/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,94 1,94 1,94
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 1,06 1,07 1,11
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,10 0,24 0,36

24/8/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 24-8-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  24/8/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,52 0,52 0,52
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,36 1,48 1,56
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 1,21 1,21 1,21
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,56 0,93 1,05
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,18 0,18 0,18
ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β 0,52 0,52 0,52
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,61 0,61 0,61

22/8/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22-8-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  22/8/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,48 1,48 1,48
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,80 0,83 0,86
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,47 0,47 0,47

21/8/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21-8-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  21/8/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,36 0,36 0,36
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,88 1,06 1,23
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α 0,88 0,88 0,88
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,63 0,66 0,68
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β 0,05 0,07 0,10
ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Β 0,36 0,36 0,36
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,10 0,10 0,10
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,35 0,35 0,35
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,46 0,46 0,46

25/7/15

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25-7-2015διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


               ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  25/7/2015

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ       ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,15 0,19 0,22
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,14 0,27 0,32
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,12 0,12 0,12
ΚΕΡΑΤΟ Β 0,12 0,12 0,12
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,12 0,12 0,12
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,06 0,06 0,06
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,16 0,18 0,20
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ Α 0,24 0,24 0,24
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΥΠΑΤΗ ΚΟΚΚΙΝΗ Α 0,10 0,10 0,10
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,47 0,47 0,47