Δημοπρατήριο αγροδίκτυο

Το Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων "ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ" σας καλοσωρίζει στον ιστότοπο www.agrodiktyo.blogspot.com. Εδώ, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τιμές δημοπρασίας των αγροτικών προϊόντων, όπως επίσης και όλα τα νέα που αφορούν στη λειτουργία του Δημοπρατηρίου, τους παραγωγούς και στην αγροτική οικονομία της περιοχής μας.

ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
διεύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381


27/6/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27/06/2017Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    27/06/2017

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,25 0,25 0,27
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,57 0,74 0,76
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,30 0,42 0,47
ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR 0,43 0,43 0,43
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,01 0,01 0,01
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,20 0,22 0,25
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,10 0,10 0,10
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,21 0,21 0,21
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,23 0,24 0,34
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,21 0,22 0,24
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,38 0,55 0,62
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,86 0,86 0,86
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,42 0,42 0,42
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,20 0,33 0,43
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,10 0,10 0,10

26/6/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26/06/2017Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    26/06/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,21 0,24 0,26
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,49 0,71 0,79
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,35 0,35 0,35
ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ 0,01 0,01 0,02
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,32 0,32 0,32
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,12 0,15 0,19
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,15 0,15 0,15
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,05 0,05 0,05
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α 0,26 0,28 0,32
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,25 0,25 0,37
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,07 0,11 0,15
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,10 0,31 0,47
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,51 0,55 0,88
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,48 0,48 0,48
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,22 0,22 0,22
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,33 0,37 0,48
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,10 0,13 0,22

24/6/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 24/06/2017Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    24/06/2017

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,20 0,20 0,20
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,52 0,67 0,71
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,16 0,19 0,20
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,11 0,15 0,16
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,30 0,30 0,30
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,07 0,09 0,11
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,13 0,23 0,37
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,72 0,72 0,93
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,42 0,50 0,59
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,15 0,17 0,20
ΦΛΑΣΚΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,15 0,15 0,15
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,30 0,41 0,52
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,16 0,16 0,16

23/6/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23/06/2017Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    23/06/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ Β 0,15 0,15 0,15
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,33 0,44 0,50
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,10 0,21 0,38
ΚΕΡΑΤΟ Α 0,16 0,16 0,16
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α 0,10 0,11 0,16
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 0,10 0,10 0,10
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β 0,05 0,05 0,05
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,26 0,33 0,35
ΤΟΜΑΤΑ CHERRY 0,56 0,56 0,56
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,18 0,27 0,34
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,53 0,74 0,84
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,32 0,48 0,57
ΦΛΑΣΚΑ Β 0,19 0,19 0,19
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α 0,30 0,50 0,63
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ 0,15 0,15 0,15
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β 0,16 0,16 0,16

22/6/17

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 22/06/2017Εύθυνση αλληλογραφίας: Τ.Θ: 63 Τ.Κ: 72 200 Γρα Λυγιά, Ιεράπετρα Κρήτης, Ελλάδα
επικοινωνία: agrodiktio@gmail.com
τηλέφωνο: 28420 20225
φαξ: 28420 89381
ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    22/06/2017
ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ      ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,31 0,32 0,33
ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α 0,25 0,25 0,25
ΚΑΥΤΕΡΟ Α KGR 0,15 0,15 0,15
ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ 0,26 0,26 0,30
ΤΟΜΑΤΑ CHERRY 0,15 0,15 0,15
ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ) 0,10 0,13 0,15
ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ) 0,22 0,26 0,33
ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ 0,56 0,66 0,72
ΦΛΑΣΚΑ Α 0,49 0,49 0,50